אודותינו

המכון הוקם במשרד החינוך בשנת 1971 במטרה לייצר הנחיות תכנון מבני ציבור למתכננים ולשמש ככלי עזר בידי מקבלי ההחלטות וגורמים מממנים.
 
מאז הקמתו ערך המכון 110 מחקרים והנחיות תכנון המשמשים עד היום את הגופים המתקצבים ומאשרים ואת אנשי המקצוע 
 
מחקרי המכון מוזמנים ומממומנים ע"י משרדי ממשלה, מפעל הפיס, מרכז השלטון המקומי, רשויות מקומיות ועוד.

הנחיות לתכנון ופיתוח שטחים ציבוריים ברשויות המקומיות ועריכת פרוגרמות

  hamachon2015@gmail.com   

מיגון בפני רעידות אדמה

מיגון רעידות אדמה

אוכלוסיות מיוחדות

הקצאות קרקע

תרבות ופנאי

בתי ספר

גני ילדים

 

טלפקס: 09-7738145,  hamachon2015@gmail.com   בן גוריון 8 רעננה 4336112